Herdenkingspalen langs de crashroute

In o.a. de Tweede Wereldoorlog zijn verschillende vliegtuigen in Oostelijk Flevoland gecrashed. Tijdens het droogleggen van de polder zijn vele van deze vliegtuigen gevonden en geborgen. In 2008 ontstond bij de Stichting 4 mei Herdenking Dronten dan ook het idee om deze vliegtuigen te registreren en te beschrijven en om de vindplaatsen te markeren met een herdenkingspaal. Dit om een blijvende herinnering aan de Airgunners te realiseren en om een stukje geschiedenis, dat zich bij de drooglegging openbaarde, zichtbaar te maken.

De onthulling van de eerste paal was op 29 april 2011 en werd gedaan door de heren Gerrit Zwanenburg (oud bergingsofficier), Rutger Kuiper (voormalig Rijksdienst IJsselmeerpolders en als zodanig betrokken bij de ruiming van de eerste vliegtuigwrakken) en één van de langst in Dronten komende Airgunners, Ron Powers.

Herdenkingspaal #1 was daarmee de eerste van in het totaal 16 palen, die in 2011 door de Stichting 4 mei Herdenking Dronten zijn geplaatst.

 

Hieronder een overzicht van alle herdenkingspalen in Oostelijk Flevoland. 
LET OP: De crashroute wordt geactualiseerd. Vanaf mei 2021 is de nieuwe informatie beschikbaar.

De herdenkingspalen: Informatiebord:
Herdenkingspaal 1 Eskimolaan, Dronten
Herdenkingspaal 2 Oudeboschweg, elektrahuisje, Dronten
Herdenkingspaal 3 Alikruikweg 20, Biddinghuizen
Herdenkingspaal 4 Alikruikweg 35, Biddinghuizen
Herdenkingspaal 5 Mosselweg 8, Biddinghuizen
Herdenkingspaal 6 Kokkelweg 1, Biddinghuizen
Herdenkingspaal 7 Kokkelweg 8, Biddinghuizen
Herdenkingspaal 8 Meeuwenweg 12, Lelystad
Herdenkingspaal 9 Knarweg 8, Lelystad
Herdenkingspaal 10 Eendenweg 20, Lelystad
Herdenkingspaal 11 Natuurpark Lelystad
Herdenkingspaal 12 Zeebiesweg 25, Biddinghuizen
Herdenkingspaal 13 Lisdoddeweg 24, Dronten
Herdenkingspaal 14 Vuursteenweg 33, Swifterbant
Herdenkingspaal 15 Visvijverweg 57, Lelystad
Herdenkingspaal 16 Tarpanweg 3, Swifterbant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaande de zoektocht naar de crashplaatsen zijn er allerlei verhalen bekend geworden. Deze verhalen worden hier te zijner tijd toegevoegd.

Voor dit project heeft de Stichting 4 mei Herdenking Dronten de welwillende medewerking gehad van Flevolandschap beheer en de volgende sponsoren:
Nationale Postcodeloterij, het Prins Bernhard Fonds, Rabobank Flevoland, HAZO Techniek Lelystad (maker van de palen) en Van Werven (die de plaatsing van de palen verzorgt).

Vanuit andere gemeentes is interesse getoond om in het project mee te doen. Ook het "Nieuw Land Erfgoedcentrum" en de Archeologische Werkgroep Nederland hebben hun interesse getoond.

De werkgroep 'Ongeland' registreert alle crashplaatsen in Flevoland en markeert deze.

 

Indien nodig kunt u HIER Adobe Reader downloaden. Let u er wel op om de Optionele aanbieding hierbij uit te schakelen.