Contactpagina van de Stichting 4 mei Herdenking Dronten

1. Algemeen

Postadres:
Stichting 4 mei Herdenking Dronten
De Volte 28
8252 GB  Dronten
Tel: 06 - 37286833
Email: secretariaat @ 4meiherdenkingdronten.nl

Algemeen emailadres voor informatie:
informatieaanvraag @ 4meiherdenkingdronten.nl

Emailadres van de webmaster:
webmaster @ 4meiherdenkingdronten.nl

2. Aanvullende informatie Stichting 4 mei Herdenking Dronten

Organisatie en registratie:
Statuten stichting 4 mei herdenking Dronten: Hier downloaden.
Rechtsvorm: Stichting
Kamer van Koophandel: Gooi-, Eem- en Flevoland nummer 39085623
Cultuur ANBI: Belastingdienst 's-Hertogenbosch 8137.02.070
Bankgegevens: NL34 SNSB 0907 1617 82

Wij handelen conform de AVG wetgeving. Kijk HIER voor onze privacyverklaring.

Aanvullende ANBI informatie:
Dossiernummer: 23954
Beleidsplan Stichting 4 Mei Herdenking Dronten.
Jaarrekening 2021.
Verslag van de uitgevoerde activiteiten 2021.
Beloningsbeleid: Behoudens vergoeding van gemaakte kosten, worden er geen betalingen aan bestuurders en vrijwilligers gedaan.
Doelstelling: Het organiseren van de jaarlijkse 4 mei herdenking in Dronten.

3. Stichting Aircrew Forever

Stichting Aircrew Forever
Statutenwijziging Stichting Aircrew Forever
Jaarrekening 2021