Ontstaan van de crashroute

In o.a. de Tweede Wereldoorlog zijn verschillende vliegtuigen in Oostelijk Flevoland gecrashed. Tijdens het droogleggen van de polder zijn vele van deze vliegtuigen gevonden en geborgen. In 2008 ontstond bij de Stichting 4 mei Herdenking Dronten dan ook het idee om deze vliegtuigen te registreren en te beschrijven en om de vindplaatsen te markeren met een herdenkingspaal. Dit om een blijvende herinnering aan de Airgunners te realiseren en om een stukje geschiedenis, dat zich bij de drooglegging openbaarde, zichtbaar te maken.

De Stichting Aircrew Forever werd opgericht en realiseerde de route. De onthulling van de eerste paal was op 29 april 2011 en werd gedaan door de heren Gerrit Zwanenburg (oud bergingsofficier), Rutger Kuiper (voormalig Rijksdienst IJsselmeerpolders en als zodanig betrokken bij de ruiming van de eerste vliegtuigwrakken) en één van de langst in Dronten komende Airgunners, Ron Powers.

Herdenkingspaal #1 was daarmee de eerste van in het totaal 16 palen, die in 2011 door de Stichting 4 mei Herdenking Dronten zijn geplaatst.

Op basis van nieuwe inzichten is de route in 2021 in samenwerking met Gemeente Dronten geactualiseerd. Een aantal palen werd verplaatst, verwijderd of nieuw geplaatst. Nieuwe informatie over het betreffende vliegtuig en bemanning werd toegevoegd. De route bestaat nu uit 19 palen. 

Klik hier voor een overzicht van alle herdenkingspalen in Oostelijk Flevoland.